هاتل

صنايع الكترونيك هاتل
English / فارسی پروگرامر هاتل
فعال سازی:
  • جهت مشاهده کد فعال سازی پروگرامر خود، لطفاً پروگرامر را به کامپيوتر متصل نموده و برنامه آن را باز کنيد سپس شماره سريال دستگاه را از کنار دکمه 'Auto Program' خوانده و در محل زير وارد نماييد پس از آن دکمه ارسال را فشار دهيد. اگر قبلا دستگاه خود را فعال نكرده باشيد، ابتدا جهت پرداخت 55000تومان، به صفحه بانك منتقل می‌شويد، در غير اين صورت كد فعال سازی خود را فوراً خواهيد ديد.
  • شماره سريال :

  • توجه : لطفاً در صفحه پرداخت بانک به صفحه قبل باز نگرديد.